About The Project

Project title:

Development and establishment of a joint study program
“ICT in Agricultural Sciences”

European Social Fund grant beneficiary:

Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Vladimir Prelog 1
31 000 Osijek

Project Partner:

Faculty of Electrical Engineering,
Computer Science and Information Technology Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Kneza Trpimira 2B
31000 Osijek

EU Fund:

European Social Fund (ESF)

Operational Programme:

Efficient Human Resources 2014 – 2020

Call:

Internationalisation of Higher Education

Total Project Budget:

1.798.253,29 HRK

Financed form the EU Fund:

1.798.253,29 HRK

Project Duration:

12th October 2018 – 12th October 2021
(36 months)

 • The purpose of the project

  The purpose of the project is to develop and establish a joint graduate study in english language “ICT in Agricultural Sciences”, which improves the quality of higher education and relevance to the needs of the labor market. Diplomski studij stvarao bi vrhunski osposobljene agronome za razvoj i optimalnu primjenu najnovijih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji temeljenih na integriranom znanju iz agronomije oplemenjenom segmentima računarstva te informacijskih i podatkovnih znanosti.

 • The specific objective of the project

  The specific objective of the project is to modernize agronomists by developing competencies by incorporating the most modern segments of data management and decision-making systems and information and communication technologies (ICT) into their biotechnical competences. Potrebu i opravdanost pronalazimo na raznim razinama:

  1. poljoprivredna gospodarstva, od malih obiteljskih do velikih sustava, preuzimaju mlađi potomci i/ili menadžeri koji su skloniji i sposobniji koristiti nove tehnologije
  2. digitalno osuvremenjena poljoprivreda je područje u kojem kod nas već postoji niz uspješnih projekata te je evidentna potreba poslodavaca za predloženim integriranim znanjima na tržištu rada
  3. informatička pismenost kao imperativ neophodne je od planiranja proizvodnje, preko operativnog odlučivanja do upravljanja podacima, kartografije, beskontaktnih i preciznih tehnologija
  4. potrebna je prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama uz integraciju s očuvanjem okoliša i proizvodnjom zdrave hrane.
 • The project proposal

  The project proposal is in line with the strategic documents at local, national and European level. Usklađen je sa Strategijom Sveučilišta u Osijeku 2011.-2020., ciljem i vizijom definiranim kao „težnja ka novom iskoraku prema konkurentskoj prednosti i poželjnom mjestu studiranja i rada“. Na nacionalnoj razini je usklađen sa Strategijom o partnerstvu između RH i EK za korištenje ESIF 2014.-2020. koja naglašava probleme niskog udjela studenata u STEM područjima, zastarjelost kurikuluma i obrazovnih programa i njihovu neusklađenost sa zahtjevima tržišta rada, nedovoljnu ulaznu i izlaznu mobilnost te posredno nedovoljnu internacionalizaciju, usmjerenost na kvalitetu obrazovanja i općenito mali broj programa dostupnih na stranom jeziku. Projekt je usklađen i s drugim strateškim dokumentima na nacionalnoj razini poput Strategije S3 (osobito u dijelu koji se tiče ICT sustava, aplikacija i rješenja za upravljanje i nadzor poljoprivrednih površina), koji nadalje idu u prilog ciljevima postavljenim u krovnom strateškom dokumentu EU o obrazovanju „Obrazovanje i osposobljavanje 2020.“ te Strategiji „Europa 2020. (prioriteti „pametan i održiv rast“ te prioritetnoj temi „mladi u pokretu”).

 • The target group

  The target group of the project is non-teaching staff and undergraduate students, as well as teaching staff and graduate students.

  The Project will develop a joint graduate curriculum in English Laguage “ICT in Agricultural Sciences”. Also, improvement of English language skills will strengthen the capacities and improve the language competences of teaching and non-teaching staff. Pored toga, projekt će rezultirati razvojem 10 nastavnih didaktičkih materijala, izdanom dopusnicom za izvođenje zajedničkog studija, započetom 1. godinom studija, opremanjem 2 predavaonice multimedijalnom opremom,  provedbom 4 promotivno-pripremna seminara, izradom web stranice projekta, održavanjem tiskovnih konferencija i izradom promotivnih materijala. Predviđeni rezultati projekta imaju pozitivan utjecaj na nastavno i nenastavno osoblje jer jačaju njihove kapacitete i spremnost za izvedbu suvremenog zajedničkog studija na engleskom jeziku, što podiže kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja.