Aktivnosti

1.

Početna konferencija projekta Razvoj i uspostava zajedničkog studija
„ICT u poljoprivrednim znanostima“

Početna konferencija projekta Razvoj i uspostava zajedničkog studija „ICT u poljoprivrednim znanostima“ održana je u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti 27. prosinca 2018. godine s početkom u 11 sati.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek zajedno s projektnim partnerom Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek provodi projekt Razvoj i uspostava zajedničkog studija „ICT u poljoprivrednim znanostima“, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

O ciljevima projekta i njegovom značaju govorili su dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić, prorektor Sveučilišta u Osijeku prof. dr. sc. Drago Šubarić, prodekani Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek prof. dr. sc Zdenko Lončarić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić. Konferenciji su, pored čelništva Sveučilišta i oba fakulteta, prisustvovali članovi projektnog tima, studenti, nastavno i nenastavno osoblje FAZOS-a i FERIT-a, predstavnici grada Osijeka, Županije Osječko-baranjske, Županije Vukovarsko-srijemske, poduzetnici i predstavnici medija.

Pored osnovnih podataka o vrijednosti i financiranju projekta, predstavljeni su ciljevi projekta, planirane aktivnosti i očekivani rezultati provedbe projekta.

Medijske objave o početnoj konferenciji

2.

Tečaj
engleskog jezika

Dana 29.01.2020. u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek održano je početno predtestiranje budućih polaznika tečaja engleskog jezika. Uslugu usavršavanja jezičnih kompetencija članova projektnog tima te nastavnog i nenastavnog osoblja FAZOS-a i FERIT-a kroz ljetni semestar 2019./2020. godine obavit će EDUNOVA – USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH.

Predtestiranju je pristupio 41 zaposlenik FAZOS-a i 11 zaposlenika FERIT-a. Ostvareni rezultati poslužit će za formiranje grupa polaznika, ali i za izradu plana i načina rada s ciljem popravljanja jezičnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja. Usavršavanje jezičnih kompetencija podrazumijeva rad u grupama s 30 sati individualnog angažmana svakog od minimalno 40 polaznika. Težište aktivnosti tečaja bit će konverazcija, prezentacije, predavanja, analize i rasprave o temama prikladnim za manje grupe polaznika tečaja.

3.

Prvi promotivno-pripremni
seminar

Prvi promotivno-pripremni seminar za studente, nastavno i nenastavno osoblje održan je od ponedjeljka do petka, 24.-28. veljače 2020. u prostorima FAZOS-a u Osijeku, na pokušalištu Tenja i u proizvodnim prostorima Osatina Grupa d.o.o. u Tomašancima, Viškovcima i  Ivankovu.

Polaznici su mogli prisustvovati na 24 različite radionice ili predavanja iz područja primjene ICT u poljoprivredi, uključujući terensku radionicu na pokušalištu i edukacijsko-tehnološku posjetu suvremenim proizvodnim sustavima Osatina Grupa d.o.o. Pored studenata preddiplomskih studija FAZOS-a i FERIT-a, seminaru su prisusvovali i studenati iz Temišvara (Rumunjska) i Tuzle (Bosna i Hercegovina) te profesori iz Novog Sada (Srbija). Seminar je održalo ukupno 27 nastavnika i privrednika.

4.

Drugi promotivno-pripremni
seminar

Drugi promotivno-pripremni seminar za studente, privrednike, nastavnike i nenastavno osoblje održan je od ponedjeljka do petka, 26. – 30. listopada 2020. u prostorima FAZOS-a u Osijeku i u proizvodnim prostorima u Baranji (Gajić).

Polaznici su mogu prisustvovati 19 demonstracija, radionica ili predavanja iz područja primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poljoprivredi, uključujući značajan doprinos uspješnih ICT poduzetnika. Aktivnosti su uključivale i dvosatnu demonstraciju najsuvremenijeg poljoprivrednog traktora i edukacijsko-tehnološki posjet proizvodnim sustavima u Gajiću. Pored studenata preddiplomskih i diplomskih studija FAZOS-a i FERIT-a, na seminaru su sudjelovali i studenti iz Češke, Italije i Španjolske koji su na Sveučilištu u Osijeku u okviru ERASMUS programa. U seminar je svoj doprinos ugradilo ukupno 28 nastavnika, znanstvenika, privrednika i studenata.