Kontakt

Adresa:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Vladimira Preloga 1
31000 Osijek

Kontakt osobe:

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom

zdenko.loncaric@fazos.hr

Koordinator za međunarodnu
suradnju projekta:
Daniel Haman, mag. iur.

daniel.haman@fazos.hr

Referent za
rad sa studentima:
Dubravka Andrić, prof.

dubravka.andric@fazos.hr