NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA NA ENGLESKOM JEZIKU DIGITALNA POLJOPRIVREDA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek izvodi diplomski sveučilišni studiji na engleskom jeziku Digitalna poljoprivreda u trajanju dvije godine.

1. Uvjeti za upis

Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju osobe koji su završile:

 1. preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja Biotehničkih znanosti,
 2. neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova iz područja prirodmnih znanosti (biologija), tehničkih znanosti (računarstvo) ili društvenih znanosti (akonomija), uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija;

2. Prijave za upis

Prijave za upis primaju se od 14. rujna do 30. rujna (do 12:00 sati) 2021. godine.

Prijave kandidata s dokumentima za razredbeni postupak se predaju ili šalju na adresu: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Dokumenti za prijavu

Za prijavu je potrebito priložiti sljedeće dokumente:

 1. diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju,
 2. prijepis ocjena sa studija ili Dopunsku ispravu o studiju (Supplement),
 3. Hrvatski državljani: domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani)
 4. Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
 5. Strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
 6. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn na račun Fakulteta IBAN: HR1725000091102019470

tiskanica za upis koja se može dobiti u Studentskoj službi u Osijeku ili preuzeti sa web stranica Fakulteta.

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak se temelji na:

 • vrednovanju uspjeha preddiplomskog sveučilišnog studija (prosječna ocjena studija) i
 • podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Kandidat dobiva bodove na temelju podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek kako slijedi:

 • kandidat koji je završio preddiplomski sveučilišni studij dobiva 50 bodova.

Ukupni broj bodova kandidata predstavlja sumu bodova dobivenih za podudarnost sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za određeni diplomski studij i prosječne ocjene studija. Kandidati će biti rangirani na temelju ukupnog broja bodova.

Za prvostupnike neodgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija, koji nisu iz područja Biotehničkih znanosti, Vijeće studija Digitalna poljoprivreda će definirati po prijavi kandidata mogućnost upisa uz obvezu razlikovnih ispita. Ukoliko mu se odobri upis, razliku ispita kandidat upisuje u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviđenim nastavnim planom.

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij će se objaviti 30. rujna 2021. godine u 16:00 sati.

4. Upisi

Upisi kandidata provodit će se 1. i 4. listopada 2021. godine od 9:00 do 14:00 sati.

Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, navedeni pod točkom 4 i matični list koji će se dobiti pri upisu. Nadalje, potrebito je predočiti uplatnicu o uplati na ime troškova upisa (330,00 kn).

Kandidat koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

Troškovi upisa i upisnih materijala uplaćuju se na IBAN Fakulteta u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja.

5. Obavijesti

Za sve ostale obavijesti obratiti se Studentskoj službi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na telefon: 031/554-844 ili na adresu: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu od 8:00 do 12:00 sati ili voditelju studija prof. dr. sc. Zdenko Lončarić (+385 91 2249224 ili e-mail zdenko.loncaric@fazos.hr).

Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Osijek, Croatia