Novi studijski program

ICT u poljoprivrednim znanostima

Studenti zajedničkog sveučilišnog diplomskog studija „ICT u poljoprivrednim znanostima“ na engleskom jeziku završetkom studija steći će 120 ECTS bodova i akademski stupanj magistra inženjera (mag. ing. agr.).

Studij kroz 4 semestra uključuje obvezne predmete iz polja poljoprivrede i računarstva s najvećim naglaskom na nastavne cjeline (teorijske i praktične) primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poljoprivrednim proizvodnim, stručnim i znanstvenim sustavima.